Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


Cô Patricia Morris

Giảng dạy các học phần: Kế toán Tài chính, Kế toán quản trị
00-353-1 404 2878
00-353-1 404 2304

 

Cô Patricia Morris tốt nghiệp đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh ở Đại học Trinity năm 1983 và tốt nghiệp ngành Kế toán chuyên nghiệp ở Đại học Thành phố Dublin (DCU) năm 1984. Cô còn là thành viên của Viện Kế toán viên (Institute of Chartered Accountants). 

 

Cô bắt đầu giảng dạy ở Viện Công nghệ Tallaght từ năm 1995, được đào tạo và có năng lực như một kế toán viên PwC.

 

Các học phần cô tham gia giảng dạy là: Kế toán Tài chính, Kế toán quản trị.