Lượt truy cập: 39950    
  Đang trực tuyến: 1


Cô Tara Clarke

 

Cô Tara Clarke tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Chiến lược và Lập kế hoạch ở trường Kinh doanh Michael Smurfit năm 1996 và tốt nghiệp đại học ngành Nghiên cứu Kinh doanh ở Viện Công nghệ Dundalk.

 

Cô bắt đầu giảng dạy ở Viện Công nghệ Tallaght từ năm 2000 và đồng thời còn tham gia giảng dạy ở Trường Kinh doanh Dublin và Đại học Quốc gia Ireland.

 

Trước khi bước chân vào con đường học thuật, cô đã có kinh nghiệm rất nhiều trong lĩnh vực tài chính. Cô đã từng làm việc cho Ngân hàng Ireland (Bank of Ireland) và Ngân hàng Quốc gia Ireland (National Irish Bank). 

 

Cô tham gia giảng dạy các học phần: Chính sách Kinh doanh, Quản trị sản xuất và chất lượng, Hành vị tổ chức và Quản trị, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Chiến lược.