Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


Cô Blath McGeough

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Giảng viên các học phần: Kinh doanh quốc tế, Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ lao động

 

Cô Blath McGeouth tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh năm 1988 và tốt nghiệp đại học ngành Thương mại  năm 1982 tại Đại học Quốc Gia Ireland tại thành phố Galway. Cô bắt đầu giảng dạy tại Viện Công nghệ Tallaght từ khi Viện bắt đầu thành lập năm 1992. Trước đó, cô đã từng làm việc ở các công ty Eircom, Trulife, và EP.

 

Lĩnh vực cô đặc biệt quan tâm là Quản trị dịch vụ sức khỏe và Quản trị chiến lược. Cô còn giảng dạy cho chương trình Thạc sĩ ở Đại học Trinity học phần Quản trị dịch vụ sức khỏe, và giảng dạy học phần Phân tích thông tin Marketing cho Viện Quản trị Công.