Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


PGS.TS. Trần Văn Hòa

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.
0914025450

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Năm đạt được: 2007

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và Tổ chức lao động, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

Năm đạt được: 2000

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Nagoya - Nhật Bản

 

Năm đạt được: 1985

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Nông Công nghiệp, Đại học Kinh tế Sofia - Bungari

 

NGOẠI NGỮ

            1. Tiếng Anh                    Mức độ sử dụng: Thành thạo

            2. Tiếng Bungari            Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Bài báo khoa học và báo cáo hội thảo chuyên ngành

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/hội thảo

 chuyên ngành

1

Thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bình Trị Thiên

2012

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

2

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực Bình Trị Thiên

2012

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

 

3

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 19 Công ty cổ phần Lâm nghiệp tại Bình Định

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

4

Hiệu quả Kinh tế của nghề nuôi cá lồng ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

5

Mức độ tiếp cận dịch vụ hỗ trợ kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhở tại Quảng Trị

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

6

Khả năng cạnh tranh của nông sản miền Trung: Nghiên cứu trường hợp sản phẩm cao su tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2011

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

7

Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

8

Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đối với DNNVV ở Thừa Thiên Huế

2010

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

9

Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Thừa Thiên Huế

2007

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

10

Small and medium enterprises in Thua Thien Hue province, Central Vietnam: An analysis of survival and growing cases

2005

Discussion Paper, Economic Research Center, Nagoya University, Japan

 

11

Liberalization and local enterprises in Vietnam

2005

The 19th Economic Research Center International Symposium on East Asian Industrial Dynamism and Enterprises, Nagoya University, Japan

12

Thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế

2003

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

13

Giải pháp phát triển các doanh nghiệp phi nông nghiệp ở huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

2003

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

14

Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý trong các DNVN ở Thừa Thiên Huế

2003

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

15

Quản lý và đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

2002

Handbook of Co-operative society

16

Household food consumption and modernization: The street food sector in Vietnam

2001

Paper presented at the Workshop on street food research project for Nyes-Van Hoogstraten Foundation

17

Vai trò của doanh nghiệp phi nông nghiệp nhỏ trong phát triển nông thôn ở Thừa Thiên Huế

2001

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Sách giáo trình, sách tham khảo và chương sách

Stt

Tên công trình

Vai trò

Năm công bố

1

Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập quốc tế

Chủ biên

2012

2

Giáo trình Kinh tế vi mô

 

2012

3

Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

 

2011

4

Bases for territory-based rural development – Central Region Vietnam

 

2008

5

Rural industrialization in Viet Nam: An empirical survey

 

2004