Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - Đại học Huế

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm đạt được: 2006

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế và Tổ chức Lao động, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

 

Năm đạt được: 1999

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Đại học Gadjah, Indonesia

 

Năm đạt được: 1983

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc

 

NGOẠI NGỮ

1. Tiếng Anh               Mức độ sử dụng: Tốt

2. Nga Văn                  Mức độ sử dụng: Cơ bản

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1983 - 1990

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Giảng viên

1991 - 1995

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Trưởng Bộ môn QTKD

1996 - 1999

Đại học Gadjah, Indonesia

Học viên cao học

2000 - 2002

Khoa Kinh tế, Đại học Huế

Trưởng Bộ môn QTKD

2002 - 2014

Khoa Quản trị Kinh doanh,

Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Trưởng Khoa

Từ 2014 - nay

Ban KHCN&MT, Đại học Huế

Trưởng Ban

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 

Bài báo khoa học và báo cáo hội thảo chuyên ngành

 

TT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên tạp chí/

hội thảo chuyên ngành

1

Nông nghiệp Việt Nam từ sản xuất tự cấp tự túc tới sản xuất hàng hoá.

2001

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 47, tháng 5/2001.

2

Thực trạng sản xuất hàng hoá của các trang trại ở Thừa Thiên Huế

2005

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 55 - kỳ 1 tháng 3 năm 2005.

3

Phát triển kinh tế trang trại trong kinh tế thị trường

2005

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 57 - kỳ 1 tháng 4 năm 2005.

4

Khảo sát qui mô trang trại ở Thừa Thiên Huế  

2005

Tạp chí khoa học Đại học Huế, Chuyên san kinh tế, số 28, 2005.

5

Phân tích những mặt tích cực và hạn chế của các chính sách Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đối với phát triển  kinh tế trang trại ở vùng Duyên Hải Miền Trung, Việt Nam.

2005

(Đề tài KC- 08- 30), Trung tâm tài nguyên, môi trường Đại Học Huế, tháng 8 năm 2005.

6

Năng lực hoạt đông kinh doanh của các HTXNN ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

2005

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

7

Một số khó khăn về đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các HTXNN ở Thừa Thiên Huế

2007

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

8

Sử dụng mô hình TOBIT trong phân tích nhu cầu tiêu thụ hàng hoá của các hộ gia đình

2010

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

9

Bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên.Nghiên cứu trường hợp tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Huế

2010

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

 

 

10

Đánh giá sức hấp dẫn của công ty TNHH MTV Mai Linh đối với khách hàng

2012

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

11

Giải pháp khôi phục và phát triển làng nghề thủ công truyền thống ở Thừa Thiên Huế

2013

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

12

Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng mỹ phẩm của nữ giới trên địa bàn Thành Phố Huế

2015

Tạp chí khoa học

Đại học Huế

 

 

Sách giáo trình, sách tham khảo và chương sách

 

STT

Tên công trình

Vai trò

Năm công bố

1

Quản trị Doanh nghiệp Nông nghiệp (Sách tham khảo)

Chủ biên

2001

2

Quản trị Doanh nghiệp (Tham khảo)

Chủ biên

2002

3

Quản trị Doanh nghiệp (Dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên

2009

4

Quản trị Doanh nghiệp

Chủ biên

2009

5

Quản trị Chiến lược (Giáo trình)

Chủ biên

2010

6

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại (Chuyên khảo)

Chủ biên

2010

7

Quản trị Chiến lược (Giáo trình)

Chủ biên

2015

8

Quản trị Doanh nghiệp (Giáo trình)

Chủ biên

2015