Lượt truy cập: 39950    
  Đang trực tuyến: 1


Thầy Dara Mac Carthy

Thạc sĩ Marketing quốc tế. Giảng dạy học phần: Kinh doanh quốc tế, Hành vi tổ chức.
00-353-1 404 2739
00-353-1 404 2307

 

Thầy Mac Carthy tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Marketing quốc tế ở Đại học thành phố Dublin (DCU) năm 1998 và tốt nghiệp đại học ngành Quản trị ở Đại học Trinity năm 1990 và bắt đầu làm việc ở Viện Công nghệ Tallaght năm 2001. Trước đó, thầy đã từng làm việc ở các doanh nghiệp như Pfizer, Warner Lambert và British Steel. 

 

Lĩnh vực thầy đặc biệt yêu thích là Quản trị thương hiệu. Các học phần thầy tham gia giảng dạy là: Kinh doanh quốc tế, Hành vi tổ chức.