Lượt truy cập: 39949    
  Đang trực tuyến: 1


TS Nguyễn Thị Minh Hòa

Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa QTKD. Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông lâm nghiệp, Đại học Iwate - Nhật Bản
0945 241 214

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Năm đạt được: 2007

Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế nông lâm nghiệp, Đại học Iwate - Nhật bản

 

Năm đạt được: 2004

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp và Thú y Obihiro - Nhật bản

 

Năm đạt được: 1998

Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Du lịch, Đại học Công Nghệ Nanyang - Singpapore

 

Năm đạt được: 1996

Cử nhân chuyên ngành  Quản trị kinh doanh, Chương Trình Phát Triển Quản Lý Thụy Sĩ – AIT – Việt Nam - Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh    

  

Năm đạt được: 1993

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế

   

NGOẠI NGỮ

            1. Tiếng Anh               Mức độ sử dụng: Thành thạo

            2. Tiếng Nhật              Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1993 – 1996

Khoa Kinh tế, Đại học  Nông Lâm Huế

Giảng viên

1996 – 2002

Bộ môn Khoa học Cơ sở, Khoa Kinh tế -  Đại  học Huế

Giảng viên

2002 đến nay

Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Giảng viên

2015 đến nay

Bộ môn Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Trưởng bộ môn

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Bài báo khoa học và báo cáo hội thảo chuyên ngành

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/hội thảo

 chuyên ngành

1

The Procurement of Live Pigs by Middlemen in Vietnam: A Case Study of Nghe An Province

2005

Journal of Rural Economics

2

Development of the Live Pig Wholesaling Activity in Viet nam – A Case Study of Nghe An Province

2007

Journal of Agricultural Development Studies

3

Evaluation of Animal Hygiene Management in Pig Production: A Case Study in Vietnam

2008

Journal of Rural Economics

4

Evaluating the economic performance of new breed introduction for small scale pig farmers in rural Vietnam

2008

Proceeding of 6th ASAE International Conference

 

5

Phân tích và thiết kế chuối giá trị kết hợp du lịch tham và quan làng nghề tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2009

Kỷ yếu hội thảo quốc gia

6

Sự thay đổi kênh phân phối lợn thịt ở tỉnh Nghệ An

2010

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế

7

Đánh giá thực trạng đào tạo chuyên ngành marketing ở Việt Nam

2011

Kỷ yếu hội thảo quốc gia

8

Chuỗi giá trị nấm rơm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2012

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế

9

Epidemiologic and Economic Analysis of Porcine HP-PRRS Outbreak Control in Vietnam

2013

Journal of Agricultural Development Studies

10

Institutional Arrangement in the Procurement of Live Pigs in Nghe An Province

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

11

Chuỗi cung thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2014

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

12

Định vị thương hiệu Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế

2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

13

Các yếu tố quan tâm của người tiêu dùng tại thành phố Huế khi mua thịt lợn,

2014

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

14

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobifone tại Thừa Thiên Huế

2015

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

15

Thương mại điện tử nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Thân Thiện

2015

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

16

Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2015

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

17

Crop income in the lowlands of the VGTB river basin

2015

LUCCi workshop proceeding

18

Thảo luận chính sách an toàn, vệ sinh lao động ở doanh nghiệp

2015

Ký yếu hội thảo quốc gia

19

Climate change and its impacts on rice value chain in the floodplain area of Quang Nam province

2015

Proceeding of Vietnam-Japan Workshop on Estuaries, Coasts and Rivers

 

Sách giáo trình, sách tham khảo và chương sách

STT

Tên công trình

Vai trò

Năm công bố

1

Sách chuyên khảo “Kinh tế và Quản lý chuỗi cung ứng những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Tác giả

2015

2

Giáo trình “Quản trị Marketing”

Chủ biên

2015

3

Giáo trình “Marketing căn bản”

Đồng Chủ biên

2015