Lượt truy cập: 40636    
  Đang trực tuyến: 2


Giới thiệu về Đại học Kinh tế - Đại học Huế

 

 

 


 

Giới thiệu chung về trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (HCE)

 

Sứ mệnh

 

Sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

 

Quá trình phát triển

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 126/2002/QĐ-TTg ngày 27/09/2002 của Thủ tướng Chính Phủ. Tiền thân của Trường Đại học Kinh tế ngày nay là Khoa Kinh tế Nông Nghiệp - Đại học Nông Nghiệp II Hà Bắc giai đoạn 1969-1983; Khoa Kinh tế - Đại học Nông - Lâm Huế giai đoạn 1984-1994; Khoa Kinh tế độc lập trực thuộc Đại học Huế giai đoạn 1995-2002. 

 

Trường Đại học Kinh tế là một trong tám trường thành viên trực thuộc Đại học Huế, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục & Đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế có nhiệm vụ:

 • Đào tạo cán bộ trình độ đại học, sau đại học và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực kinh tế;
 • Nghiên cứu khoa học;
 • Thực hiện các dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Hệ thống giá trị

 

 • Trường Đại học Kinh tế chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 • Trường Đại học Kinh tế là địa chỉ uy tín, đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học chất lượng, trình độ cao về lĩnh vực kinh tế và quản lý cho xã hội;
 • Trường Đại học Kinh tế đảm bảo mang lại một môi trường tiên tiến thuận lợi có thể phát huy toàn bộ năng lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo, mang lại cho người học một môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để tiến thân, lập nghiệp và sáng nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Tôn chỉ của Trường Đại học Kinh tế là tất cả vì người học, lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động của nhà trường.

 

Với những thành tích đạt được qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế đã được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba (năm 1997), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009) và nhiều bằng khen, giấy khen, phần thưởng khác của Đảng, Nhà nước và Đại học Huế. Nhiều tập thể và giảng viên được tặng thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT.

 

Đội ngũ giáo viên

 

Nhà trường hiện đang có 326 cán bộ viên chức và người lao động. Trong đó có 217 giảng viên, 12 phó giáo sư, 38 tiến sĩ, 43 nghiên cứu sinh, 4 nhà giáo ưu tú, 141 thạc sĩ và nhiều cán bộ giảng viên đang theo học thạc sĩ trong và ngoài nước.

 

Trong đó, số giảng viên cơ hữu của trường Đại học Kinh tế được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài bằng tiếng Anh hiện có thể tham gia vào chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là 32 người. Số giảng viên cơ hữu của trường đang theo học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng Anh ở nước ngoài, dự kiến sẽ tham gia giảng dạy vào chương trình liên kết gồm 23 người.

 

Đào tạo

 

Trường có quan hệ hợp tác đào tạo với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước (như ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Tài chính...). Hiện nay trường đang liên kết đào tạo với 14 trung tâm giáo dục thường xuyên của tất cả các tỉnh thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số trường đại học trong khu vực, đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Ngoài ra, nhà trường cũng đang đào tạo nhiều lớp hệ cử tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Loại hình đào tạo

 

 • Đào tạo đại học và sau đại học hệ chính quy;
 • Đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học;
 • Liên kết đào tạo đại học, sau đại học với nước ngoài;
 • Liên kết đào tạo đại học, sau đại học với các trường đại học trong nước;
 • Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ.

 

Bậc đào tạo và thời gian đào tạo

 

Bảng 1: Bậc đào tạo và thời gian đào tạo

Đào tạo đại học

Đào tạo sau đại học

Loại hình đào tạo

Thời gian

Loại hình đào tạo

Thời gian

a) Cử nhân Kinh tế

(Hệ chính quy)

4 năm

a) Thạc sĩ kinh tế

Các ngành:

- Kinh tế Nông nghiệp

- Quản trị Kinh doanh

- Kinh tế Chính trị

- Quản lý Kinh tế

2-3 năm

 

 

b) Cử nhân Kinh tế

(Hệ đào tạo bằng đại học thứ 2)

1,5 - 2,5 năm

c) Cử nhân Kinh tế

(Hệ vừa làm vừa học)

4,5 năm

b) Tiến sĩ kinh tế

Kinh tế Nông nghiệp

Quản trị Kinh doanh

3-4 năm

 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

Đến nay Trường đã được Bộ Giáo dục cho phép đào tạo ở bậc đại học 11 ngành với 17 chương trình đào tạo, trong đó có 2 chương trình liên kết với nước ngoài với số lượng tuyển sinh hàng năm khoảng 2.000 sinh viên. Phạm vi tuyển sinh của trường cũng được mở rộng khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi năm có khoảng 1.500 sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp. Theo khảo sát, tỷ lệ sinh viên có việc làm một năm sau khi tốt nghiệp khoảng 75%.

1)     Quản trị kinh doanh

2)     Kinh doanh thương mại

3)     Marketing

4)     Quản trị nhân lực

5)     Kinh tế nông nghiệp

6)     Kinh doanh nông nghiệp

7)     Kinh tế và Quản lý Tài nguyên - Môi trường

8)     Kế hoạch - Đầu tư

9)     Kinh tế Nông nghiệp – Tài chính   (Chương trình tiên tiến hợp tác với ĐH Sydney - Úc)

10) Kế toán

11) Kiểm toán

12) Tài chính

13) Ngân hàng

14) Tài chính - Ngân hàng (Chương trình liên kết với ĐH Rennes 1 - CH Pháp)

15) Kinh tế chính trị

16) Thống kê kinh doanh

17) Tin học kinh tế

 

 

Chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học và nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Trường có đầy đủ chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, đa dạng về trình độ và phương thức đào tạo, đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người học và thị trường lao động.

 

Trường luôn quan tâm xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn, định kỳ rà soát và bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo, cập nhật thường xuyên nội dung đào tạo. Trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi trong sinh viên, các chương trình đào tạo của Trường ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học. Đến nay, trường đã thực hiện đào tạo theo hệ thống tín được 8 năm, bắt đầu từ khoá 42 (tuyển sinh năm 2008).

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường rất đa dạng, từ việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp cơ sở đến các đề tài hợp tác đồng nghiên cứu, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời sự từ lý thuyết đến thực tiễn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trên cơ sở đó đẩy mạnh và tăng cường các mối liên kết hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Nhà trường và các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước. Nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học ngày một tăng, thể hiện sự quan tâm của Nhà trường và sự năng động, tích cực của đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu trong Trường.

 

Với chủ trương chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã có chính sách đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, hàng năm gia tăng số lượng đề tài đăng ký, huy động kinh phí từ các nguồn khác nhau: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn tự có, nguồn từ các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương và quốc tế. Việc đăng tải công trình nghiên cứu cũng được quan tâm khuyến khích. Tổng số lượng đề tài NCKH của sinh viên đã và đang thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 là 106 đề tài, trong đó đã có 77 đề tài đã được nghiệm thu và đã có 4 đề tài đạt giải.

 

Loại hình nghiên cứu

 • Các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp cơ sở);
 • Các đề tài hợp tác đồng nghiên cứu;
 • Các nghiên cứu do các chương trình, dự án tài trợ.

 

Các thế mạnh về nghiên cứu khoa học

 • Quản trị doanh nghiệp (Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;   Chuỗi giá trị sản phẩm; Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp; Marketing trong doanh nghiệp; Thương mại điện tử; Quản trị xuất-nhập khẩu;…)
 • Kinh tế phát triển (Phát triển kinh tế tư nhân, Phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Phát triển kinh tế hộ; Giới và phát triển nông nghiệp nông thôn; Xoá đói giảm nghèo ở các tỉnh miền Trung; Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh khác; …)
 • Nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững (Sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Phát triển du lịch bền vững; Biến đổi khí hậu và các hành vi thích ứng; Định giá kinh tế một số tài nguyên môi trường ở Việt Nam;…)
 • Kế toán và tài chính (Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin kế toán; Nghiên cứu thị trường chứng khoán và cổ phần hoá; Nghiên cứu luật thuế và ứng dụng luật thuế trong lĩnh vực kế toán;…)

 

Hợp tác quốc tế

 

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về quan hệ với đối tác nước ngoài, tập trung vào hai mảng chính, đó là hợp tác đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 40 trường đại học và tổ chức quốc tế, thực hiện bốn chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài, triển khai nhiều dự án nghiên cứu quan trọng và ký nhiều thoả thuận hợp tác với các trường đại học quốc tế. Nhiều cán bộ giảng viên của Trường là thành viên của các mạng lưới quốc tế như: Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường châu Âu (EAERE), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường Đông Nam Á (EAAERE), Mạng lưới nghiên cứu phát triển bền vững khu vực Mekong (SUMERNET), Hiệp hội quốc tế các nhà kinh tế Việt Nam (ISVE), Hiệp hội các nhà nghiên cứu Quản trị kinh doanh (AOM), Hiệp hội các nhà nghiên cứu Kinh doanh quốc tế (AIB), … 

 

Với những phương thức hợp tác đa dạng, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giảng viên, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, từ đó góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và nâng cấp cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị của Nhà trường.

 

Lĩnh vực hợp tác

 • Trao đổi giáo viên, sinh viên;
 • Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
 • Liên kết đào tạo đại học và sau đại học;
 • Các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học.

 

Các chương trình hợp tác đào tạo đã và đang thực hiện

 • Dự án “Đào tạo cử nhân tài năng chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch bằng tiếng Anh”, hợp tác với Trường Quản lý công nghiệp du lịch, Đại học Hawaii với sự tài trợ của quỹ Ford, thời gian (2003 – 2007);
 • Dự án “Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch bằng tiếng Pháp”, do Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ, giai đoạn (2000 – 2011);
 • Chương trình đào tạo thạc sĩ “Quản lý chu kỳ dự án và phương pháp luận có sự tham gia”, phối hợp với Đại học Roskilde (Đan Mạch), Đại học Durham (Anh), Đại học Rome (Ý), Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Nông nghiệp Hoàng Gia (Campuchia) với sự tài trợ của Chương trình Liên kết Châu Á.
 • Chương trình đào tạo đồng cấp bằng trình độ đại học ngành Tài chính -  Ngân hàng, liên kết với Đại học Rennes 1, Cộng hoà Pháp, từ năm 2007 cho đến nay.
 • Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân song ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính, liên kết với Đại học Sydney - Úc, từ năm 2010 cho đến nay.

 

Với đặc điểm là một đại học vùng, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế còn tham gia giảng dạy cho một số chương trình liên kết đào tạo của các trường thành viên Đại học Huế như:

 • Chương trình Cao học quốc tế về Phát triển bền vững các hệ thống Nông thôn và Môi trường (InMaPRES) giữa Đại học Huế với ĐH Okayama, Nhật Bản dạy bằng tiếng Anh.
 • Chương trình Cao học quốc tế về Kinh tế và Xã hội học Nông thôn (IMARES) giữa Đại học Kinh tế - Đại học Huế với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và  ĐH Liege, Vương quốc Bỉ dạy bằng tiếng Anh.
 • Chương trình cao học ngành Phát triển Nông thôn, được liên kết giữa Trường ĐH Nông Lâm Huế với Trường ĐH Upsala của Thuỵ Điển dạy bằng tiếng Anh.
 • Chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học du lịch giữa Khoa Du Lịch - Đại học Huế với Khoa Du lịch - Khách sạn - Đại Học Công nghệ Auckland, New Zealand (từ 1996), Đại Học Quản lý công nghiệp Lữ hành (từ 2003) dạy bằng tiếng Anh.
 • Chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học du lịch giữa Khoa Du Lịch - Đại học Huế với Trường Đại Học Perpignan - Pháp, Tổ chức các đại học pháp ngữ AUF Dạy bằng tiếng Pháp.
 • Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí giữa Đại học Huế và trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems – Áo. 
 • Chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) liên kết giữa Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems và Đại học Huế.

 

Các dự án nghiên cứu chính đã và đang thực hiện

 • Dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở miền Trung Việt Nam”, do tổ chức AusAID, Úc tài trợ;
 • Dự án “Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nông thôn ở Thừa Thiên Huế”, do Insa-Etea, Tây Ban Nha tài trợ;
 • Dự án “Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực hoạch định chính sách để phát triển du lịch bền vững”, phối hợp với SNV, do Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu tài trợ;
 • Dự án “Phát triển các tình huống kinh doanh cho đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Việt Nam” do Quỹ Hoà Bình Sasakawa, Nhật Bản hợp tác và tài trợ;
 • Dự án “Nghiên cứu tác động tích hợp về sức khoẻ, kinh tế và xã hội của các thảm họa: Bằng chứng, phương pháp và công cụ” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ.
 • Dự án “Cải thiện sự tham gia thị trường cho người nghèo Hà Tĩnh”, do GTZ, Đức tài trợ.
 • Dự án tư vấn nghiên cứu xây dựng sản phẩm kinh doanh mới cho Công ty cổ phần nông sản Tân Lâm, Quảng Trị.
 • Dự án Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của nông sản phẩm miền Trung Việt Nam trong thị trường hội nhập.
 • Dự án Liên quốc gia về biến đổi khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) tài trợ.
 • Dự án Tư vấn về Điều tra biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực do Nordic Assistance to Vietnam (NAV) tài trợ.
 • Dự án Nâng cao nhận thức về thiên tai và đánh giá tác động của thiên tai đổi với ngư dân tỉnh Quảng Trị do FAO tài trợ.
 • Dự án Thúc đẩy các thực tiễn xanh dựa vào địa phương nhằm thực hiện một xã hội chu trình vật chất bền vững ở các thành phố châu Á do Đại học Liên hiệp quốc, Nhật Bản tài trợ
 • Dự án Phân tích kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn do Viện Môi trường và Phát triển quốc tế (IIED) tài trợ.
 • Dự án Phân tích chi phí lợi ích của nhà chống bão tại thành phố Đà Nẵng do Mạng lưới tri thức khí hậu và phát triển (CDKN) tài trợ.
 • Dự án Ước lượng nhu cầu bảo hiểm lũ lụt tại thành phố Đà Nẵng: Sử dụng mô hình thử nghiệm lựa chọn do Viện Môi trường và Phát triển quốc tế (IIED) tài trợ.
 • Dự án Phát triển rau an toàn theo hưởng sản xuất và tiêu dùng thân thiện môi trường tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Quỹ Khoa học Nhật Bản (JSPS) tài trợ.
 • Dự án Đánh giá tác động mô hình canh tác lúa SRI đến sự thay đổi sinh kế của người nông dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam do Tổ chức cứu trợ quốc tế Nhật Bản (FIDR) tài trợ.
 • Dự án Tác động của sản xuất rau theo quy trình VietGap đối với  sức khoẻ người nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) tài trợ.
 • Dự án Tác động của hành lang kinh tế Đông-Tây đến sinh kế địa phương và tài nguyên khu vực sông Mekong: Nghiên cứu trường hợp các làng sống phụ thuộc vào rừng tại Việt Nam, Lào và Myanmar do Mạng lưới Nghiên cứu Mekong bền vững (SUMMERNET) tài trợ.
 • Dự án Tối ưu hóa thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng do APN tài trợ.

 

 


 

Giới thiệu về Khoa Quản trị Kinh doanh

 

Đặc điểm, tình hình

Từ  Bộ môn Quản trị Kinh doanh ban đầu chỉ đảm nhận đào tạo hai chuyên ngành đào tạo Quản trị kinh doanh và Quản trị kinh doanh Du lịch, cùng với sự phát triển của trường, Bộ môn đã nhanh chóng phát triển thành khoa Quản trị Kinh doanh. Hiện tại Khoa đảm nhận đào tạo bốn ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Marketing và Quản trị nhân lực. Bộ môn Quản trị kinh doanh Du lịch trước đây cũng là một bộ môn thuộc khoa Quản trị kinh doanh, nay cũng đã lớn mạnh và phát triển thành một Khoa độc lập trực thuộc Đại học Huế.

 

Cơ cấu tổ chức

 

Khoa Quản trị Kinh doanh có 3 Bộ môn trực thuộc:

1) Bộ môn Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

2) Bộ môn Thương mại và Kinh doanh quốc tế

3) Bộ môn Marketing

 

Tổng số giảng viên của Khoa hiện có 57 người, trong đó số giảng viên cơ hữu của Khoa có 49 người. Trong đó: PGS: 04, TS: 06, NCS: 07, Thạc sĩ: 21, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học chiếm trên 70% tổng số cán bộ công viên chức của Khoa.

 

Chức năng, nhiệm vụ

 

Đào tạo cán bộ khoa học có trình độ Đại học, sau Đại học và các cấp học thấp hơn thuộc các ngành QTKD nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng các tiến bộ của khoa học Quản trị, khoa học Kinh tế và khoa học kỹ thuật & công nghệ… vào thực tiễn sản xuất kinh doanh.

 

Xây dựng và phát triển đội ngũ có cán bộ giảng dạy có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao.

 

Hoạt động đào tạo

 

Trong gần 40 năm qua, Khoa đã đào tạo hàng nghìn cử nhân thuộc các hệ chính qui, vừa học vừa làm và hệ cử tuyển cho hầu hết các tỉnh trên khắp cả nước đặc biệt là các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hầu hết sinh viên tốt nghiệp của Khoa được các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, các tổ chức... tiếp nhận và bố trí công việc, đa số họ phát huy được năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị tốt, được các cơ sở tín nhiệm. Nhiều người đã và đang đảm nhận các chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước từ cấp cơ sở đến Trung ương, là giám đốc các cơ sở sản xuất, các chuyên gia và nhà doanh nghiệp giỏi; nhiều người đã giành được các học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ và học hàm Phó giáo sư, Nhà giáo Ưu tú.

 

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

 

Về nghiên cứu khoa học, đội ngũ CBGV của Khoa đã tiến hành nghiên cứu nhiều đề tài cấp bộ, cấp trường, nhiều đề tài khoa học liên kết với các địa phương, các cơ sở kinh doanh... nhiều chương trình hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế. Nhiều cán bộ của Khoa đã và đang tham gia tư vấn các chương trình nghiên cứu và phát triển, các chương trình xoá đói giảm nghèo của các địa phương và các tổ chức quốc tế. Hầu hết các đề tài nghiên cứu của Khoa đều tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tế hiện nay, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động đào tạo của Nhà trường và công cuộc phát triển kinh tế và xoá đói giảm nghèo ở các địa phương.

 

Các dự án nghiên cứu chính Khoa QTKD đã và đang thực hiện

 • Dự án Nâng cao nhận thức về thiên tai và đánh giá tác động của thiên tai đổi với ngư dân tỉnh Quảng Trị do FAO tài trợ.
 • Dự án Nghiên cứu chuỗi giá trị Du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế do SNV tài trợ.
 • Dự án Nghiên cứu tác động khủng hoảng Kinh tế đến ngành Giày da Việt Nam do ADB-GTZ tài trợ.
 • Dự án Nâng cao năng lực, nghiên cứu đánh giá và đề xuất kế hoạch hoạt động cho chuỗi giá trị Bò thịt tỉnh Bình Định do Dự án Sinh kế Nông thôn Bình Định: Kết nối hộ Nông dân nghèo với thị trường tài trợ.
 • Dự án Thương mại hóa và Liên kết thị trường, do WB/FAO tài trợ.
 • Nghiên cứu về Trách nhiệm Xã hội của các Doanh nghiệp ở Việt Nam, 2014, tài trợ bởi ICCO RO Southest Asia
 • Giải pháp thị trường cho các sản phẩm Nông, Lâm nghiệp và Thủ Công Mỹ Nghệ của huyện Tây Giang, Quảng Nam, 2014, tài trợ bởi Malteser International.
 • Lập kế hoạch marketing, bao gói và thương hiệu cho rau má và trà rau má của Hợp tác xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, 2015, tài trợ bởi dự án Luxembourg Thừa Thiên Huế.
 • Dự án Đánh giá thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các cơ sở sản xuất ở làng nghề thủ công mỹ nghệ tại Thừa Thiên Huế, 2015, do Đại sứ quán Úc tài trợ.
 • Dự án Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, phát triển các nghề truyền thống ở Hà Tĩnh, đề tài cấp Tỉnh.
 • Dự án “Các hoạt động hỗ trợ cho Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ngành Quản trị Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Viện Công nghệ Tallaght, Ireland”, 2016, do Đại sức quán Ireland tài trợ

 

Khoa đã chú trọng phát triển mối quan hệ hợp tác trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhiều cơ quan tổ chức trong và ngoài nước, xem đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của Khoa. Nhiều cán bộ giảng dạy của khoa là chủ trì hoặc tham gia nhiều chương trình dự án Quốc tế, làm tư vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Đến nay Khoa có mối liên hệ với nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu và các khoa Quản trị Kinh doanh thuộc nhiều trường đại học chuyên ngành ở Việt Nam. Khoa có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức quốc tế như: như Đại học Liege – Vương quốc Bỉ, Đại học Khoa học ứng dụng Cologne – Cộng hòa Liên bang Đức, Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems – Cộng hòa Áo, Đại học Pan-European – Cộng hòa Slovakia, Đại học Obihiro – Nhật Bản, Đại học Monash, Đại học Adelaide, Đại học Melbourne (Úc); Đại học Dublin, Viện Công nghệ Tallaght (Ireland); Đại học Công nghệ Đài Loan; Đại học Thượng Hải (Trung Quốc), Đại học Chonbuk (Hàn Quốc), và nhiều trường Đại học, tổ chức quốc tế khác ở Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Nhật Bản... Khoa cũng có nhiều hợp tác với các tổ chức quôc tế như Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU Delegation), Viện Mê Kong (MI), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV),…

 


 

Lý do chọn ngành Quản trị Kinh doanh để xây dựng chương trình liên kết đào tạo 

 

Trên cơ sở nghiên cứu quy chế thực hiện chương trình liên kết đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế chọn ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh tham gia chương trình liên kết đào tạo dựa trên những lý do như sau:

 

Thứ nhất, Khoa QTKD là một trong những khoa có bề dày truyền thống nhất của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế với trên 40 năm xây dựng và phát triển. Quy mô sinh viên của Khoa hiện đông nhất trường và tăng nhanh qua các năm.

 

Khoa có đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ hầu hết được đào tạo tại các nước phát triển như Úc, Singapore, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ,...có khả năng đảm nhận được chương trình liên kết đào tạo. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa đã đạt được những thành tựu đáng trân trọng về đào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu chuyển giao tiến bộ Khoa học công nghệ trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

 

Thứ hai, một trong những chiến lược ưu tiên của Trường là mở rộng và đa dạng hình thức liên kết đào tạo với các trường đại học trong nước và nước ngoài, tăng cường trao đổi hợp tác quốc tế trong giảng dạy và nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo hướng đến đạt tiêu chuẩn khu vực và tiến tới đạt chất lượng quốc tế trong một số chuyên ngành thế mạnh mà trong đó có ngành Quản trị Kinh doanh.

 

Thứ ba, Trường Kinh doanh và Nhân văn của Viện Công nghệ Tallaght, Ireland với ngành Quản trị kinh doanh là một ngành đào tạo có truyền thống với gần 25 năm kinh nghiệm và có tính quốc tế cao. Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Tallaght, Ireland có sự tương thích cao với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Đặc biệt, thông qua mối quan hệ hợp tác này, Khoa QTKD nói riêng và trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế nói chung sẽ có cơ hội tiếp cận việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và đào tạo rất thành công của đối tác. Ngoài ra, một thế mạnh khác của Viện công nghệ Tallaght, Ireland đó chính là việc hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Cụ thể, trung tâm Synergy Centre của Viện công nghệ Tallaght, Ireland đã áp dụng phương pháp Competency Learning in Projects (CLIP) trong việc phát triển và chuyển giao kiến thức cho doanh nghiệp.

 

Thứ tư, lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng của xã hội, làm tăng tính bền vững của Chương trình. Theo những dự báo có cơ sở, nhu cầu của xã hội về ngành Quản trị Kinh doanh ngày càng tăng do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong khi chất lượng đào tạo hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

 

Với tất cả những lý do trên, việc lựa chọn đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh là sự lựa chọn đúng đắn, không những phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế mà còn đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Các bài khác