Author Archives: tramy@adminitt

CÁC HỌC PHẦN HỌC TẠI IRELAND VÀO NĂM 4

THÔNG BÁO CÁC HỌC PHẦN SINH VIÊN SẼ HỌC Ở NĂM 4 TẠI IRELAND NĂM HỌC 2019-2020   Semester 7 (Bắt đầu vào tháng 09/2019) Mandatory (Môn học bắt buộc) Employment Law International Business Innovation Strategy Formulation Corporate Social Responsibility Elective (Môn học tự chọn) German 7 Spanish Employee Relations Practice FRENCH 7  Tourism Management […]

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ TẠI IRELAND CHO CÁC NĂM VÀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN NĂM 4 TẠI IRELAND NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ TẠI IRELAND CHO CÁC NĂM VÀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN NĂM 4 TẠI IRELAND NĂM HỌC 2019-2020   Mức học phí mới cho các năm học tại Ireland Theo thoả thuận mới giữa Trường Đại học Công nghệ Dublin Ireland & Trường Đại học Kinh tế […]

Chương trình liên kết Tallaght Sơ Kết Học kỳ I, năm học 2018-2019

Vào chiều ngày 09 tháng 04 năm 2019, thực hiện kế hoạch của Nhà trường & Chương trình liên kết Tallaght ngành Quản Trị Kinh Doanh giữa trường Đại học Kinh Tế – Đại Học Huế và Trường Đại học Công nghệ Dublin – Ireland, Ban điều phối chương trình tổ chức “Buổi Sơ Kết […]