BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Để quản lý thực hiện dự án, Trường Đại học Kinh tế Huế thành lập Ban điều hành gồm các thành viên như sau:

 

STT

Họ và tên

Vị trí đảm nhận

1

PGS.TS. Trần Văn Hòa Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế;

Giám đốc chương trình

2

TS. Nguyễn Đăng Hào Trưởng Khoa QTKD, trường ĐH Kinh tế -Đại học Huế;

Điều phối viên phía Việt Nam

3

TS. Damien Roche Hiệu trưởng trường Kinh doanh và Nhân văn, Viện Công nghệ Tallaght;

Điều phối viên phía Ireland

4

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc Phó Hiệu trưởng;

Ủy viên

5

TS. Hoàng Trọng Hùng Phó trưởng Khoa QTKD;

Ủy viên

6

ThS. Trần Hà Uyên Thi Phó trưởng Bộ môn Thương mại & KDQT, Khoa QTKD;

Trợ lý chương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *