Category Archives: Thông Tin về Nhân Sự

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Để quản lý thực hiện dự án, Trường Đại học Kinh tế Huế thành lập Ban điều hành gồm các thành viên như sau:   STT Họ và tên Vị trí đảm nhận 1 PGS.TS. Trần Văn Hòa Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế – Đại học Huế; Giám đốc chương trình 2 TS. Nguyễn […]