ĐĂNG KÝ THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI THÁI LAN, ĐÀI LOAN & HÀN QUỐC NĂM 2019

 Thông báo Chương trình thực tập nghề nghiệp quốc tế năm 2019

Tiếp nối sự thành công của những đợt trước, năm nay Trường Đại học Kinh tế tiếp tục mở rộng tổ chức các chương trình thực tập nghề nghiệp cho các bạn sinh viên. Trong năm 2017, Sinh viên Đặng Quang Thiện (Lớp K50 Tallaght) cũng đã có cơ hội được thực tập tại Thái Lan trong vòng 2 tuần với nhiều trải nghiệm, bài học quý báu, vậy các bạn còn ngần ngại gì không kiểm tra những thông tin dưới đây?

🔸Đối tượng: dành cho SV Trường Đại học Kinh tế nói chung & Chương trình Tallaght nói riêng – hệ chính quy từ năm thứ 2 trở đi.
🔸Địa điểm: 🇰🇷 Hàn Quốc, 🇹🇼 Đài Loan, 🇹🇭Thái Lan
🔸Thời gian: tháng 6-8/2019
🔸Đăng ký trực tuyến: https://bit.ly/2M3RCRj
🔸Nội dung: xem ảnh đính kèm
🔸Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 15/6/2019
📣Hồ sơ bao gồm:
🔸Đơn xin tham gia chương trình thực tập nghề quốc tế năm 2019 (http://pth.hce.edu.vn/downloads/dondangky.docx)
🔸Bảng điểm (tính đến thời điểm đăng ký);
🔸Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

Nộp hồ sơ tại Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: thuctapnghequocte@hce.edu.vn hoặc điện thoại số: 02343.691.165 (gặp cô Oanh, phòng KH,CN & HTQT).