Danh sách trúng tuyển

 

STT SBD Họ Tên Ngày sinh Điểm
1 33003534 NGUYỄN ĐĂNG HƯƠNG NGUYÊN 02/07/1999       23,25
2 33004957 NGUYỄN HOÀNG THẢO NHI 22/06/1999       22,00
3 33004053 HOÀNG MINH CHÂU 13/07/1999       21,50
4 4008459 NGUYỄN KHÁNH HUY 12/11/1999       20,00
5 33008045 PHAN THỊ THANH LỄ 26/10/1996       19,75
6 38003076 NGUYỄN MINH HIẾU 10/08/1999       19,75
7 33010841 PHAN MINH QUÝ 22/04/1999       19,25
8 34015971 HOÀNG THỊ HUỆ 16/07/1999       19,25
9 32006920 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 11/01/1999       19,00
10 33005137 ĐOÀN VÕ ANH THƯ 08/02/1999       18,75
11 33009798 NGUYỄN MINH KHÁNH TƯỜNG 02/12/1999       18,75
12 30012694 ĐỖ THỊ VUI 07/10/1999       18,50
13 33008487 HỒ VĂN HÀ 11/12/1999       18,50
14 32002153 ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH 24/03/1999       18,00
15 33010001 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN 05/09/1999       17,75
16 33011967 NGUYỄN THÙY TRANG NHÃ 11/04/1999       17,75
17 33006079 PHẠM THỊ UYÊN THI 02/11/1999       17,50
18 33010804 NGÔ THỊ QUỲNH NI 21/06/1999       17,25
19 34010548 NGUYỄN PHẠM THANH TRÚC 25/05/1999       17,25
20 29011986 TRƯƠNG TIẾN ĐẠT 27/10/1999       17,00
21 31002583 DƯƠNG THANH HIỀN 09/05/1999       17,00
22 31003241 TRẦN VĂN KHANH 17/06/1998       17,00
23 31009338 ĐẶNG LÊ DUY 19/10/1997       17,00
24 31003377 NGUYỄN THỊ NHI 13/04/1999       16,75
25 33001499 TRẦN THỊ NHƯ 26/01/1999       16,75
26 33005314 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 17/07/1999       16,75
27 33011160 HOÀNG THỊ PHƯƠNG NGA 15/08/1999       16,75
28 4004345 NGÔ THỊ THÀNH THẢO 02/03/1999       16,50
29 4004609 NGUYỄN ĐÌNH THU PHƯƠNG 13/09/1999       16,50
30 29002949 LÊ NGỌC THẮNG 10/12/1998       16,50
31 33000407 HOÀNG NGUYỄN YẾN PHƯƠNG 01/11/1999       16,50
32 33007137 VÕ THỊ THANH PHƯƠNG 16/05/1999       16,50
33 33010544 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 04/01/1999       16,50
34 33004420 HOÀNG VŨ NHẬT QUANG 10/03/1999       16,25
35 33005164 LÊ VĂN THANH TIẾN 14/02/1999       16,25
36 33006503 NGUYỄN TRẦN KIM YẾN 16/10/1999       16,25
37 33010331 NGÔ HOÀNG YẾN NHI 03/08/1999       16,25
38 31004920 PHẠM LAN ANH 24/08/1999       16,00
39 33007063 ĐẶNG VĂN MINH 02/05/1999       16,00
40 39006829 HUỲNH THỊ DÂN 20/01/1999       16,00
41 33008903 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 21/03/1999       15,75
42 33010206 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 07/01/1999       15,75
43 30004591 NGUYỄN PHAN THẾ VINH 24/03/1999       15,50
44 33006688 TRẦN VŨ NHẬT NAM 25/07/1999       15,50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *