ĐIỂM CHUẨN NGÀNH QTKD CT LIÊN KẾT TALLAGHT 2019

Thông Báo Điểm chuẩn Ngành QTKD CT Liên kết Tallaght Năm 2019

Vừa qua, ĐHH đã công bố điểm chuẩn cho tất cả các trường thực thuộc. Trong đó, ngành QTKD (Chương trình liên kết Tallaght) có điểm chuẩn là 15.

Vui lòng xem hình ảnh bên dưới.