DOANH NGHIỆP TRAO ĐỔI KIẾN THỨC THỰC TẾ VỚI SINH VIÊN

MỜI DOANH NGHIỆP TRAO ĐỔI KIẾN THỨC THỰC TẾ VỚI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TALLAGHT

Với mục tiêu đào tạo sinh viên có nhiều kỹ năng thực tế, tiếp xúc & trải nghiệm nhiều hơn, Chương trình Liên kết đã có nhiều môn học tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc với doanh nghiệp bên ngoài. Hay nói cách khác, các giáo viên của Chương trình đã mời các doanh nghiệp, hiện là cố vấn của các Tập đoàn lớn hoặc CEO của các công ty khởi nghiệp thành công để về nói chuyện, trao đổi các kinh nghiệm thực tế với sinh viên.

Chiều ngày 29/03/2019, Sinh viên các lớp trong chương trình đạo tạo liên kết với Ireland đã có buổi giao lưu với bà Vũ Thị Ái Liên, đại diện doanh nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang giữ vị trí Business Development Director, Sen Vang, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là buổi chia sẻ kinh nghiệm thứ hai trong chuỗi các hoạt động trao đổi và trải nghiệm thực tế của môn học “Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp” (Business ethics and corporate social responsibility).

Với những trải nghiệm kinh doanh lâu năm ở những vị trí quan trọng trong các tập đoàn đa quốc gia (Vifon, Grey/G2 Global Group, Maeil, Ajinomoto Vietnam), bà Ái Liên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích trong việc thực hiện, quản lý và đánh giá hoạt động TNXH (CSR) tại doanh nghiệp, thông qua các tình huống và ví dụ cụ thể trong thực tế (Vinamilk, Unilever, Acecook, và Aeon). Bà Liên còn chia sẻ với sinh viên những yêu cầu từ phía doanh nghiệp về các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để trở thành một chuyên viên CSR và làm thế nào để CSR họat động hiệu quả tại doanh nghiệp. Sau phần trình bày, các bạn sinh viên đã tham gia thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến thực tế TNXH hiện nay như các khía cạnh áp dụng, rào cản và thách thức thực hiện, cách thức truyền thông TNXH.

Hình 1 – Bà Ái Liên chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn về CSR với sinh viên.

Thông qua buổi nói chuyện này, các bạn sinh viên có cơ hội hiểu thêm về thực tế hoạt động của doanh nghiệp và tầm quan trọng của Đạo đức kinh doanh & Trách nhiệm xã hội. Các bạn sinh viên quốc tế trao đổi tại chương trình cũng đã đặt nhiều câu hỏi cho giảng viên, doanh nghiệp về vấn đề CSR tại Việt Nam.

Hình 2 – Hai sinh viên trao đổi người Áo hỏi thêm về hoạt động CSR tại Việt Nam

Hình 3 –  Doanh nghiệp & Giảng viên thảo luận, trả lời các thắc mắc, câu hỏi của sinh viên.