MỘT NGÀY TRÔI QUA CỦA SV TALLAGHT TẠI ÁO NHƯ THẾ NÀO?

CUỘC SỐNG CỦA SINH VIÊN TALLAGHT TẠI ÁO

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN 1 HỌC KỲ HẰNG NĂM

Càng ngày, sinh viên của Chương trình càng có nhiều cơ hội để tiếp cận các học bổng học tập, thực tập tại các nước như Áo, Thái Lan, Hàn Quốc & Đài Loan. Thế mạnh của sinh viên Chương trình Tallaght ở Tiếng Anh và sự sáng tạo. Hãy xem một ngày trôi của của sinh viên Nguyễn Đăng Hương Nguyên (K51 Tallaght) tại Trường Đại học FH JOANNEUM Graz, tại nước Áo như thế nào qua 1 video thú vị này nhé !

Video by: Huong Nguyen