Thông báo về việc làm thủ tục xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Huế

 I. Thời gian xác nhận nhập học:

 Từ 7 giờ 00 ngày 01/8/2017 đến 17 giờ 00 ngày 07/8/2017.

 II. Hồ sơ xác nhận nhập học:

 1. Đối với phương thức xét kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia 2017:

 – Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017;

 2. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu:

 – Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia 2017;

– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu 2017;

 3. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu:

 – Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu 2017;

 4. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp Trung học phổ thông (học bạ):

 – Xác nhận bằng Phiếu xác nhận nhập học tại Đại học Huế.

 III. Địa điểm nộp hồ sơ xác nhận nhập học:

 – Nộp trực tiếp tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Thành phố Huế; 

– Nộp qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (căn cứ vào ngày gửi được đóng dấu trên phong bì).

 Hội đồng tuyển sinh