THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ TẠI IRELAND CHO CÁC NĂM VÀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN NĂM 4 TẠI IRELAND NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ TẠI IRELAND CHO CÁC NĂM VÀ

THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN NĂM 4 TẠI IRELAND NĂM HỌC 2019-2020

 

  1. Mức học phí mới cho các năm học tại Ireland

Theo thoả thuận mới giữa Trường Đại học Công nghệ Dublin Ireland & Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, mức học phí cho các sinh viên sắp tới chuẩn bị theo học tại Ireland như sau:

 

Năm 2019 – 2020: 6,500 euro/năm

Năm 2020 – 2021: 8,000 euro/năm

Năm 2021 – 2022: 9,500 euro/năm

Năm 2022 – 2023: 9,500 euro/năm

 

  1. Thời gian đóng học phí cho sinh viên chuẩn bị sang học năm 4 tại Ireland năm học 2019-2020 như sau:

Học phí có thể được trả chia làm 2 đợt. Đợt thứ nhất, 50% số học phí phải được đóng trước ngày 31/10/2019 và Đợt thứ hai số còn hại sẽ được đóng trước 31/01/2020.