THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VÀ TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG 2020

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG 2020

CTLK ngành QTKD giữa trường đại học Kinh tế, Đại học Huế và trường đại học công nghệ Dublin thông báo đến các sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm 3 (K51) và năm 4 (K50) thông tin về ngày hội tuyển dụng và tuyển sinh viên đến thực tập nghề nghiệp năm 2020 của trường đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Thời gian: 7:00 đến 17:00 ngày 18/7/2020
  • Địa điểm: Giảng đường C – trường đại học Kinh tế – 99, Hồ Đắc Di, thành phố Huế

 

Hình 1: Thư mời tham gia ngày hội tuyển dụng và tuyển sinh viên đến thực tập nghề nghiệp

 

Hình 2: Thông tin tuyển sinh viên thực tập nghề nghiệp tại ngày hội tuyển dụng 2020